Kanunlar

 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • 6331 İs Kanunu ile Bazı Kanun ve kanun Hükmünde Karanamelerde Degişiklik
 • 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
 • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 • 5326 Sayılı Kabahatlar Kanunu
 • 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
 • 5237 Sayılı Ceza Kanunu
 • 5176 Sayılı Kamu Görevlileleri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 • 4857 Sayılı İş Kanunu
 • 3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu
 • 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu
 • 167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
 • Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
 • Türkiye İş Kurumu Hakkında Kanun
 • Türk Borçlar Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
 • Türk Borçlar Kanunu
 • Tebligat Kanunu
 • Tarım Sigortaları Kanunu
 • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
 • Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
 • Maden Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 • Kabahatler Kanunu
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 • Devlet Memurları Kanunu
 • Çocuk Koruma Kanunu
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 • Bağ-Kur Kanunu
 • 6552 – Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun
# Dosya Tipi Dosya Adı İndir
1 167_sayili_insaat-_islerinde_guvenlik_ve_saglik_sozlesmesinin_onaylanmasinin_uygun_bulunduguna_dair_kanun İNDİR
2 1593-sayili-umumi-hifzisihha-kanunu İNDİR
3 maden_kanunu_ile_bazi_kanunlarda_degişiklik_yapilmasina_dair_kanun İNDİR
4 sendikalar-ve-toplu-is-sozlesmesi-kanunu İNDİR
5 3308-sayili-ciraklik-ve-mesleki-egitim-kanunu İNDİR
6 sosyal-guvenlik-kurumu-kanunu İNDİR
7 4857-sayili-is-kanunu İNDİR
8 sosyal-sigortalar-ve-genel-saglik İNDİR
9 5176-sayili-kamu-gorevlileri-etik-kurulu-kurulmasi-ve-bazi-kanunlarda-degisiklik-yapilmasi-hakkinda-kanun İNDİR
10 tarim-sigortalari-kanunu İNDİR
11 5237-sayili-turk-ceza-kanunu İNDİR
12 tebligat-kanunu İNDİR
13 5326-sayili-kabahatlar-kanunu-1 İNDİR
14 turk-borclar-kanunu İNDİR
15 5502-sayili-sosyal-guvenlik-kurumu-kanunu İNDİR
16 turk-borclar-kanununun-yururluge-ve-uygulama-sekli-hakkinda-kanun İNDİR
17 5510-sayili-sosyal-sigortalar-ve-genel-saglik-sigortasi-kanunu İNDİR
18 turkiye-is-kurumu-hakkinda-kanun İNDİR
19 6098-sayili-turk-borclar-kanunu İNDİR
20 yabancilarin-calisma-izinleri-hakkinda-kanun İNDİR
21 6331_is_kanuunu_ile_bazi_kanun_ve_kanun_hukmunde_karanamelerde_degisiklik İNDİR
22 6331-sayili-is-sagligi-ve-guvenligi-kanunu İNDİR
23 6552_is_kanuunu_ile_bazi_kanun_ve_kanun_hukmunde_karanamelerde_degisiklik İNDİR
24 bag-kur-kanunu İNDİR
25 bilgi-edinme-hakki-kanunu İNDİR
26 calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakanliginin-teskilat-ve-gorevleri-hakkinda-kanun İNDİR
27 cocuk-koruma-kanunu İNDİR
28 devlet-memurlari-kanunu İNDİR
29 İş-Sağlığı-ve-Güvenliği-Kanunu-İle-Bazı-Kanun-ve-Kanun-Hükmünde-Kararnamelerde-Değişiklik-Yapılmasına-Dair-Kanun İNDİR
30 kabahatler-kanunu İNDİR