Yönetmelikler

 • Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
 • Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yön.
 • Atık Yağların Kontrolü Yön.
 • Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yön.
 • Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yön.
 • Atıkların Yakılmasına İlişkin Yön.
 • Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yön.
 • Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yön.
 • Benzin ve Motorin Kalitesi Yön.
 • Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yön.
 • Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yön.
 • Büyük Yakma Tesisleri Yön.
 • Çevre Denetimi Yön.
 • Çevre Düzeni Planlarına Dair Yön.
 • Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yön.
 • Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yön.
 • Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yön.
 • Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuarları Yeterlik Yön.
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi Yön.
 • Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yön.
 • Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine Dair Kanun Kapsamında Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Yön.
 • Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yön.
 • Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yön.
 • Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınıflandırılmasına Dair Yön.
 • Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yön.
 • Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yön.
 • Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yön.
 • Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yön.
 • Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yön.
 • İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yön.
 • İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yön.
 • Katı Atıkların Kontrolü Yön.
 • Kentsel Atıksu Arıtımı Yön.
 • Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yön.
 • Kokuya Sebep Olan Emisyonların Kontrolü Yön.
 • Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yön.
 • Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yön.
 • Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yön.
 • Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yön.
 • Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yön.
 • PCB ve PCT’lerin Kontrolü Hakkında Yön.
 • Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yön.
 • Su Kirliliğinin Kontrolü Yön.
 • Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yön.
 • Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yön.
 • Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yön.
 • Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yön.
 • Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yön.
 • Tıbbi Atıkların Kontrolü Yön.
 • Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yön.
 • Yüzme Suyu Kalitesi Yön.
# Dosya Tipi Dosya Adı İndir
1 ambalaj_atiklari İNDİR
2 atik_pil_aku İNDİR
3 atik_yag İNDİR
4 atik_yonetimi İNDİR
5 atiklarin_yakilmasi İNDİR
6 atiksu_altyapi İNDİR
7 bazi_tehlikeli İNDİR
8 benzin_motorin İNDİR
9 bitkisel_atik_yag İNDİR
10 buyuk_endustriyel İNDİR
11 ced İNDİR
12 cevre_denetimi İNDİR
13 cevre_duzeni İNDİR
14 cevre_olcum İNDİR
15 cevresel_gurultu İNDİR
16 deniz_cevresi İNDİR
17 deniz_cevresi_hizmet İNDİR
18 duzenli_depolama İNDİR
19 egzoz_gazi İNDİR
20 elektrikli İNDİR
21 gbf İNDİR
22 gemilerden İNDİR
23 hafriyat İNDİR
24 hava_kalitesi İNDİR
25 icmesuyu İNDİR
26 idari_para_ceza İNDİR
27 isinmadan_kaynakli İNDİR
28 izin_lisans İNDİR
29 kati_atiklar İNDİR
30 kentsel_atiksu İNDİR
31 kimyasal_envanteri İNDİR
32 koku İNDİR
33 kum_cakil İNDİR
34 madencilik İNDİR
35 ota İNDİR
36 otl İNDİR
37 ozon_tabakasini İNDİR
38 pcb_pct İNDİR
39 radyasyon İNDİR
40 sanayi_kaynakli İNDİR
41 siniflandirma İNDİR
42 su_kirliligi İNDİR
43 tarimsal İNDİR
44 tehlikeli_atik İNDİR
45 tehlikeli_maddeler İNDİR
46 tibbi_atik İNDİR
47 toprak_kirliligi İNDİR
48 yakma_tesisleri İNDİR
49 yuzme_suyu İNDİR