Eğitimler ve Diğer Hizmetler

   • İş Hukuku Eğitimleri
   • Sosyal Güvenlik Hukuku Eğitimleri
   • Hijyen Eğitimleri (Belgeli)
   • Patlamadan Korunma Dökümanının Oluşturulması
   • KKD ve İş Güvenlik Levhalarının Temini
   • LPG Sorumlu Müdürlük Hizmetleri
   • İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri
   • Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme Mühendisliği
   • Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Verilmesi (MYK)
   • Teknik Bilirkişilik Hizmetleri
   • TMGD Danışmanlık Hizmetleri
   • Çevre Eğitimleri
    • Çevre Mevzuatı Bilgilendirme
    • Çevre Etki Boyut Değerlendirme Yöntemleri
    • Atık Yönetimi Eğitimi
    • Şantiyelerde Çevre Uygulamaları
    • Fabrikalarda Çevre Uygulamaları

     

   • İlkyardım Eğitimleri
    • İlkyardım Eğitimci Eğitimleri
    • Temel Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi
    • İşletmelerde Temel İlkyardım Becerileri

     

   • Yangın Eğitimleri
    • Yangın Nedir?
    • Yangının Sınıfları
    • LPG ve doğal gaz yangınları ve korunma usulleri
    • Bina yangın ekipleri ve görevleri
    • Yangın söndürme maddeleri
    • Yangın söndürme cihazlarının çeşitleri
    • Yangın söndürme cihazlarının kullanılması bakım ve kontrolleri
    • Yangın ihbar usulleri ve sonrası yapılacaklar
    • Yangından korunma giysileri ve teçhizatları
    • Uygulamalı canlı, alevli eğitim tatbikatı

     

     

   • Uygulamalı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
    • Yüksekte çalışma eğitimi
    • Kapalı alanlara giriş ve çalışma yöntemleri
    • Risk analizi eğitimi
    • Acil durumlara müdahale
    • Kaza / olay araştırma
    • Yangın eğitimi ve tatbikatı
    • Güvenli sürüş eğitimleri
    • İskele güvenliği eğitimi
    • Kilitleme etiketleme ve iş izin sistemleri eğitimi
    • Elektrik işlerinde güvenlik tedbirleri eğitimi
    • Elle kaldırma işleri eğitimi

     

     

   • Yönetim Sistemi Eğitimleri
     • ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme
      • Ürün kayıplarının azalması,
      • Maliyetlerin azaltılması,
      • İhracatta ve iç pazarda ürünün müşteri tarafından kolayca kabulü,
      •  İhalelerde rakip firmalara göre avantaj.
     • ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi
     • ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme
      • Çevre etki ve risklerinin belirlenmesi ve kontrolü,
      • Çevre politika, amaç ve hedeflerinin başarılması, çevre yasalarına uyum,
      • Kuruluşun gelecekteki çevre sorumluluklarına yaklaşımına rehber olacak temel prensiplerin tanımlanması,
      • Kaynak Yönetimi, Atık Yönetimi.
      • Genel Çevre Bilinci Eğitimi
      • Atık Yönetimi Eğitimi
      • Çevre Mevzuatı ve Çevresel Yaptırımlar Eğitimi
      • Çevre Etki Boyut Değerlendirmesi Eğitimi
      • Çevresel Acil Durum Eğitimi
      • Şantiye ve İşletmelerde Çevre Uygulamaları Eğitimi
     • ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkikçi
     • OHSAS 18001 : 2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Temel Bilgilendirme
      • Çalışanların ve İşletmenin sağlığını ve güvenliğini koruma altına alarak;- Performans artışı sağlamak,
      • Motivasyon ve katılımı arttırmak,
      • Maliyetleri azaltmak,
      • Üretim artışını sağlamak,
      • Karlılığı arttırmak.
     • OHSAS 18001 : 2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İç Tetkikçi
     • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme
     • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi
     • ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Temel Bilgilendirme
     • ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu İç Tetkikçi

     

   • FA OSGB EĞİTİMLER
    • İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi
    • İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi> Sınav Öncesi Tekrar Eğitimi
    • Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi
    • Risk Değerlendirme Raporu Hazırlama Eğitimi
    • Kaza Araştırması ve Kök Sebep Analizi Eğitimi
    • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Eğitimi
    • ATEX Parlayıcı Patlayıcı Ortamlar Eğitimi
    • Topraklama Eğitimleri

 

   • TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ
   • ELEKTRİK, MADEN VB. SEKTÖREL EĞİTİMLER
   • İLKYARDIM EĞİTİMİ
   • YANGIN VE ACİL DURUMLAR EĞİTİMİ
   • YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ
   • KAPALI ALANLARDA ÇALIŞMA EĞİTİMİ
   • GÜVENLİ SÜRÜŞ EĞİTİMLERİ
   • ÇEVRE EĞİTİMLERİ