İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli bulundurma zorunluluğu nedir?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan tüm iş yerleri iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve gerekli yasal koşullar sağlandığında diğer sağlık personeli görevlendirmek ile yükümlüdürler.

İş güvenliği uzmanlarından; C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar ise az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere tüm tehlike sınıflarında yer alan iş yerlerinde çalışabilirler. İşyeri hekimleri belgeleri olmak koşuluyla az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere tüm tehlike sınıflarında yer alan iş yerlerinde çalışabilirler. Diğer sağlık personelleri belgeleri olmak koşuluyla çok tehlikeli tehlike sınıfında yer alan işletmelerde 10 ve daha üzeri çalışanı bulunan işletmelerde çalışma ve çalıştırılma, görevlendirilme zorunlulukları vardır

Birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde, en az bir iş güvenliği uzmanının işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olması yeterlidir.