COVID-19 (Korona) Hijyen, Enfeksiyon Kontrol Kılavuzu

Hijyen, Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu
11:35
  • 253

Bu kılavuz, sanayi kuruluşlarında esas olarak damlacık veya temas yoluyla bulaşan COVID-19’a yönelik; • çalışanları, • ziyaretçileri, • tedarikçileri, • bakım personelini vb. korumaya ve korunmaya yönelik hijyen uygulamalarını, bulaşın önlenmesini ve kontrol tavsiyelerini içermektedir. Önceki influenza, SARS ve MERS gibi pandemik dönemlerden elde edilen en iyi kanıtlara dayanır ve sadece damlacık ve temas yoluyla bulaşan hastalıkların enfeksiyon önleme ve kontrol yönlerine odaklanarak hazırlık, uygulama ve diğer önlemleri dikkate alır. Bu kılavuzdaki enfeksiyon önleme ve kontrol önerilerinin, COVID-19 pandemisine yanıt olarak iyi bir uygulama olduğu kabul edilir.

Bu kılavuz, COVID-19 için sanayi kuruluşlarını bilgilendirmek ve öneriler vermek üzere enfeksiyon önleme ve kontrol prosedürleri hakkında bilgi sağlar. Hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol ilkeleri diğer toplu yaşam alanları için de uyarlanarak kullanılabilir. Bu kılavuz Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmıştır. Bu kılavuz, Türkiye çapında tutarlı ve esnek bir yaklaşım sağlamayı amaçlamaktadır. Ancak işletmenin faaliyet gösterdiği sektör, tabi olduğu mevzuat, çalışan sayısı, yapısı, operasyonel faaliyetleri vb. detaylarda uygulama farklılığı gösterebilir. Benzer şekilde işletme tarafından oluşturulacak olan Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol İçin Eylem Plan(lar)ı işletmenin faaliyet gösterdiği sektör, tabi olduğu mevzuat, çalışan sayısı, yapısı, operasyonel faaliyetleri vb. hususlar gözönüne alınarak hazırlanır.

Yeni tip koronavirüs, tespit ediliş tarihi itibarıyla henüz çok yeni bir virüs tipidir. Bu virüsle ilgili araştırmalar tüm dünyada devam etmekte ve virüsün bulaşması, yayılması, önlenmesi ve tedavisine yönelik sürekli yeni bilgiler ve bulgular elde edilmektedir. Bu kılavuzda yer alan yeni tip koronavirüs ile ilgili bilgiler, kılavuzun yayım tarihi itibarıyla güncel olup, ilgili kuruluşlar tarafından yeni gelişmeler takip edilmeli ve uygulamalar bu yönde güncellenmelidir.

# Dosya Tipi Dosya Adı İndir
1 TSE COVİD 19 HİJYEN, ENFEKSİYON ÖNLEME VE KONTROL KILAVUZU İNDİR