Dökümantasyon

Dökümantasyon
  • Şirket iç yönetmeliği
  • Disiplin yönetmeliği
  • Personel el kitabı vb. dokümantasyon çalışmalarının hazırlanması