Yönetim ve Belgelendirme Danışmanlığı

Yönetim ve Belgelendirme Danışmanlığı
  • İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
  • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
  • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
  • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
  • ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Akreditasyonu
  • SA 8000 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Standardı