İş Hukuku

İş Hukuku
 • Personel özlük dosyalarının incelenmesi
 • Alt işveren ve tedarikçi sözleşmelerinin düzenlenmesi,
 • İşçi ve işveren arasında hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesinde teknik destek,
 • İş davası süreçlerinde önleyici ve tamamlayıcı hizmetlerin sunulması
 • İşe iade, işçi alacağı, iş akdinin haklı ve geçerli fesih koşulları,
 • İş kazası tespit, tazminat ve rücuen alacak vb. süreçlerde teknik destek,
 • Somut durum çerçevesinde mevcut uyuşmazlıkları takibi ve müşavirlik hizmetleri.
 • İş Hukuku Danışmanlığı
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk Danışmanlığı
 • İş Sözleşmesi Hazırlama ve Feshi İşlemleri Hakkında Hizmet
 • İnsan Kaynakları Danışmanlığı
 • İş Kanunu Yasal Uygunluk Denetim Hizmetleri
 • İş Hukuku Periyodik Danışmanlık Hizmetleri
 • İş Hukuku Mevzuatı Dökümantasyon Hizmeti
 • Kamu Denetimlerinde Kurumu Temsil Etmek
 • Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanlığı
 • Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisine Yönelik Hukuksal İşlemler
 • İlişiksizlik Belgesi Alınması
 • Asgari İşçilik Oranının Tespiti ve Raporlanması
 • iş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ile İlgili Danışmanlık
 • İşsizlik Sigortası Uygulaması
 • İşyeri Tescili, Devri, Nakli veya İntikali
 • Borcu Yoktur Yazısı Alınması
 • İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Bağımsız Denetim ve
 • Prim Borçları, Ödemeleri, Taksitlendirilmesi ve diğer İşlemler
 • Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin İtiraz İşlemleri
 • Sosyal Sigorta Kurumu Teşvikleri
 • Yurtdışına İşçi Götürme ve Sosyal Güvenlik İşlemleri