Uluslararası Sözleşmeler

 • Gemi Adamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin 164 Sayılı Sözleşme
 • Gemi Adamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin 55 Sayılı Sözleşme
 • 187 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi 2006
 • 167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Karar Sözleşme
 • 158 Nolu Sözleşme-Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında Sözleşme
 • 151 Nolu Sözleşme-Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunması ve istihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin Sözleşme
 • 144 Nolu Sözleşme-Uluslararası Çalışma Normları Uygulamasının Geliştirilmesinde Üçlü Dayanışmaya İlişkin Sözleşme
 • 142 Nolu Sözleşme – İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Mesleki Eğitim ve Yönlendirmenin Yeri Hakkında Sözleşme
 • 138 Nolu Sözleşme-İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin Sözleşme
 • 135 Nolu Sözleşme-İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklara İlişkin Sözleşme
 • 127 Nolu Sözleşme Tek İşçinin Taşıyabileceği Yükün Azami Ağırlığı Hakkında Sözleşme
 • 123 Nolu Sözleşme Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgari Yaş Hakkında Sözleşme
 • 122 Nolu Sözleşme İstihdam Politikası Sözleşmesi
 • 119 Nolu Sözleşme Makinaların Gerekli Korunma Tertibatı İle Teçhizine Dair Sözleşme
 • 118 Nolu Sözleşme Vatandaşlarla Vatandaş Olmayan Kimselere Sosyal Güvenlik Konusunda Eşit Muamele Yapılması Hakkında Sözleşme
 • 116 Nolu Sözleşme Sonuç Maddelerinin Revizyonuna Dair Sözleşme
 • 115 Nolu Sözleşme İşçilerin İyonizan Radyasyonlara Karşı Korunması Hakkında Sözleşme
 • 111 Nolu Sözleşme Ayrımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi
 • 105 Sayılı Sözleşme Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi
 • 102 Nolu Sözleşme Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Hakkında Sözleşme
 • 100 Nolu Sözleşme Eşit Değerde İş İçin Erkek ve Kadın İşçiler Arasında Ücret Eşitliği Hakkında Sözleşme
 • 99 Nolu Sözleşme Tarımda Asgari Ücret Tesbiti Usulleri Hakkında Sözleşme
 • 98 Nolu Sözleşme Teşkilatlanma ve Kollektif Müzakere Hakkı Prensiplerinin Uygulanmasına Müteallik Sözleşme
 • 96 Nolu Sözleşme Ücretli İş Bulma Büroları Hakkında Sözleşme (1949 Tadili)
 • 95 Nolu Sözleşme Ücretin Korunması Hakkında Sözleşme
 • 94 Nolu Sözleşme Bir Amme Tarafından Yapılan Mukavelelere Konulacak Çalışma Şartlarına Müteallik Sözleşme
 • 88 Nolu Sözleşme İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Sözleşmesi
 • 87 Nolu Sözleşme Sendika Özgürlüğüne Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin Sözleşme
 • 81 Nolu Sözleşme Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkındaki Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi
 • 80 Nolu Sözleşme – Milletlerarası Çalışma Teşkilatının 1946 Yılında Montreal’de Akdettiği 29 uncu Toplantısında Kabul Edilen Son Maddelerin Değiştirilmesi Hakkında Sözleşme
 • 77 Nolu Sözleşme – Çocukların ve Gençlerin İşe El Verişlikleri Yönünden Sağlık Muayenesine Tabi Tutulmaları Hakkında Sözleşme
 • 59 Nolu Sözleşme – Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgari Yaş Sınırını Belirleyen Sözleşme
 • 58 Nolu Sözleşme – Deniz İşlerinde Çalıştırılacak Çocukların Asgari Yaş Haddinin Tesbiti Hakkında Sözleşme
 • 45 Nolu Sözleşme – Her Nevi Maden Ocaklarında Yeraltı İşlerinde Kadınların Çalıştırılmaması Hakkında Sözleşme
 • 42 Nolu Sözleşme – Mesleki Hastalıkların Tazmini Hakkında Sözleşme
 • 34 Nolu Sözleşme – Ücretli İş Bulma Bürolarının Kapatılması Hakkında Sözleşme
 • 29 Nolu Sözleşme – Cebri veya Mecburi Çalıştırmaya İlişkin Sözleşme
 • 26 Nolu Sözleşme – Asgari Ücret Tebit Usulleri İhdasına İlişkin Sözleşme
 • 15 Nolu Sözleşme – Trimci ve Ateşçi Sıfatıyla Gemilerde İşe Alınacakların Asgari Yaşının Tesbitine Dair Sözleşme
 • 14 Nolu Sözleşme – Sınai Müesselerde Hafta Tatili Yapılması Hakkında Sözleşme
 • 11 Nolu Sözleşme – Tarım İşçilerinin Dernek Kurma ve Birleşme Haklarına Müteallik Sözleşme
 • Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin 53 Sayılı Sözleşme
 • Sakatların Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdamı Hakkında Sözleşme
 • Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin (İlave Hükümler) 133 Sayılı Sözleşme
 • Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin 92 Sayılı Sözleşme
 • 176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşme
 • Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin 152 Sayılı Sözleşme
 • Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler Sözleşmesi
 • Karayolu Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin 153 Sayılı Sözleşme
 • İşsizlik Hakkında 2 Numaralı Sözleşme
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme
 • İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı ILO Sözleşmesi
 • İş Kazalarının Önlenmesine (Gemi Adamları) İlişkin 134 Sayılı Sözleşme
 • Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin 68 Sayılı Sözleşme
 • Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin 69 Sayılı Sözleşme
 • Gemi Adamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin 146 Sayılı Sözleşme
 • Gemi Adamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin 166 Sayılı Sözleşme
 • Gemi Adamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin 73 Sayılı Sözleşme
# Dosya Tipi Dosya Adı İndir
1 11-nolu-sozlesme-tarim-iscilerinin-dernek-kurma-ve-birlesme-haklarina-muteallik-sozlesme İNDİR
2 14-nolu-sozlesme-sinai-muesselerde-hafta-tatili-yapilmasi-hakkinda-sozlesme İNDİR
3 15-nolu-sozlesme-trimci-ve-atesci-sifatiyla-gemilerde-ise-alinacaklarin-asgari-yasinin-tesbitine-dair-sozlesme İNDİR
4 26-nolu-sozlesme-asgari-ucret-tebit-usulleri-ihdasina-iliskin-sozlesme İNDİR
5 29-nolu-sozlesme-cebri-veya-mecburi-calistirmaya-iliskin-sozlesme İNDİR
6 34-nolu-sozlesme-ucretli-is-bulma-burolarinin-kapatilmasi-hakkinda-sozlesme İNDİR
7 42-nolu-sozlesme-mesleki-hastaliklarinin-tazmini-hakkinda-sozlesme İNDİR
8 45-nolu-sozlesme-her-nevi-maden-ocaklarinda-yeralti-islerinde-kadinlarin-calistirilmamasi-hakkinda-sozlesme İNDİR
9 58-nolu-sozlesme-deniz-islerinde-calistirilacak-cocuklarin-asgari-yas-haddinin-tesbiti-hakkinda-sozlesme İNDİR
10 59-nolu-sozlesme-sanayi-isyerlerine-alinacak-cocuklarin-asgari-yas-sinirini-belirleyen-sozlesme İNDİR
11 77-nolu-sozlesme-cocuklarin-ve-genclerin-ise-el-verislikleri-yonunden-saglik-muayenesine-tabi-tutulmalari-hakkinda-sozlesme İNDİR
12 80-nolu-sozlesme-milletlerarasi-calisma-teskilatinin-1946-yilinda-montrealde-akdettigi-29uncu-toplantisinda-kabul-edilen-son-maddelerin-degistirilmesi-hakkinda-sozlesm İNDİR
13 81-nolu-sozlesme-sanayi-ve-ticarette-is-teftisi-hakkindaki-milletlerarasi-calisma-sozlesmesi İNDİR
14 87-nolu-sozlesme-sendika-ozgurlugune-orgutlenme-hakkinin-korunmasina-iliskin-sozlesme İNDİR
15 88-nolu-sozlesme-is-ve-isci-bulma-servisi-kurulmasi-sozlesmesi İNDİR
16 94-nolu-sozlesme-bir-amme-tarafindan-yapilan-mukavelelere-konulacak-calisma-sartlarina-muteallik-sozlesme İNDİR
17 95-nolu-sozlesme-ucretin-korunmasi-hakkinda-sozlesme İNDİR
18 96-nolu-sozlesme-ucretli-is-bulma-burolari-hakkinda-sozlesme-1949-tadili İNDİR
19 98-nolu-sozlesme-teskilatlanma-ve-kollektif-muzakere-hakki-prensiplerinin-uygulanmasina-muteallik-sozlesme İNDİR
20 99-nolu-sozlesme-tarimda-asgari-ucret-tesbiti-usulleri-hakkinda-sozlesme İNDİR
21 100-nolu-sozlesme-esit-degerde-is-icin-erkek-ve-kadin-iscileri-arasinda-ucret-esitligi-hakkinda-sozlesme İNDİR
22 102-nolu-sozlesme-sosyal-guvenligin-asgari-normlari-hakkinda-sozlesme İNDİR
23 105-sayili-sozlesme-zorla-calistirmanin-kaldirilmasi-sozlesmesi İNDİR
24 111-nolu-sozlesme-ayrimcilik-is-ve-meslek-sozlesmesi İNDİR
25 115-nolu-sozlesme-iscilerin-iyonizan-radyasyonlara-karsi-korunmasi-hakkinda-sozlesme İNDİR
26 116-nolu-sozlesme-sonuc-maddelerinin-revizyonuna-dair-sozlesme İNDİR
27 118-nolu-sozlesme-vatandaslarla-vatandas-olmayan-kimselere-sosyal-guvenlik-konusunda-esit-muamele-yapilmasi-hakkinda-sozlesme İNDİR
28 119-nolu-sozlesme-makinalarin-gerekli-korunma-tertibati-ile-techizine-dair-sozlesme İNDİR
29 122-nolu-sozlesme-istihdam-politikasi-sozlesmesi İNDİR
30 123-nolu-sozlesme-yeralti-madenlerinde-ise-alinmada-asgari-yas-hakkinda-sozlesme İNDİR
31 127-nolu-sozlesme-tek-iscinin-tasiyabileceği-yukun-azami-agirligi-hakkinda-sozlesme İNDİR
32 135-nolu-sozlesme-isletmelerde-isci-temsilcilerinin-korunmasi-ve-onlara-saglanacak-kolayliklara-iliskin-sozlesme İNDİR
33 138-nolu-sozlesme-istihdama-kabulde-asgari-yasa-iliskin-sozlesme İNDİR
34 142-nolu-sozlesme-insan-kaynaklarinin-degerlendirilmesinde-mesleki-egitim-ve-yonlendirmenin-yeri-hakkinda-sozlesme İNDİR
35 144-nolu-sozlesme-uluslararasi-calisma-normlari-uygulamasinin-gelistirilmesinde-uclu-dayanismaya-iliskin-sozlesme İNDİR
36 151-nolu-sozlesme-kamu-hizmetinde-orgutlenme-hakkinin-korunmasi-ve-istihdam-kosullarinin-belirlenmesi-yontemlerine-iliskin-sozlesme İNDİR
37 158-nolu-sozlesme-hizmet-iliskisine-isveren-tarafindan-son-verilmesi-hakkinda-sozlesme İNDİR
38 167_sayili_insaat_islerinde_guvenlik_ve_saglik_sozlesmesinin_onaylanmasi_hakkinda_karar_sozlesmesi İNDİR
39 187-sayili-is-sagligi-ve-guvenligini-gelistirme-cerceve-sozlesmesi-2006 İNDİR
40 atiktan_turetilmis_yakit_ek_yakit_alternatif_hammadde_tebliginde_degisiklik_yapilmasina_dair_teblig İNDİR
41 gemi-adamlarinin-hastalanmasi-yaralanmasi-ya-da-olumu-halinde-armatorun-sorumluluguna-iliskin-55-sayili-sozlesme İNDİR
42 gemi-adamlarinin-saglik-muayenesine-iliskin-73-sayili-sozlesme İNDİR
43 gemi-adamlarinin-ulkelerine-geri-gonderilmesine-iliskin-166-sayili-sozlesme İNDİR
44 gemi-adamlarinin-yillik-ucretli-iznine-iliskin-146-sayili-sozlesme İNDİR
45 gemi-ascilarinin-mesleki-ehliyet-diplomalarina-iliskin-69-sayili-sozlesme İNDİR
46 gemilerde-murettebat-icin-iase-ve-yemek-hizmetlerine-iliskin-68-sayili-sozlesme İNDİR
47 is-kazalarinin-onlenmesine-kazalarinin-onlenmesine-gemi-adamlari-iliskin-134-sayili-sozlesme İNDİR
48 is-sagligi-hizmetlerine-iliskin-161-sayili-ilo-sozlesmesi İNDİR
49 is-sagligi-ve-guvenligi-ve-calisma-ortamina-iliskin-155-sayili-sozlesme İNDİR
50 issizlik-hakkinda-2-numarali-sozlesme İNDİR
51 karayolu-tasimaciliginda-calisma-saatleri-ve-dinlenme-surelerine-iliskin-153-sayili-sozlesme İNDİR
52 kotu-sartlardaki-cocuk-isciliginin-yasaklanmasi-ve-ortadan-kaldirilmasina-iliskin-acil-onlemler-sozlesmesi İNDİR
53 liman-islerinde-saglik-ve-guvenlige-iliskin-152-sayili-sozlesme İNDİR
54 maden_isyerlerinde_guvenlik_ve_saglik_sozlesmesi İNDİR
55 murettebatin-gemide-barinmasina-iliskin-92-sayili-sozlesme İNDİR
56 murettebatin-gemide-barinmasina-iliskin-133-sayili-sozlesme-ilave-hukumler İNDİR
57 sakatlarin-mesleki-rehabilitasyon-ve-istihdami-hakkinda-sozlesme İNDİR
58 ticaret-gemilerinde-calisan-kaptanlar-ve-gemi-zabitlerinin-mesleki-yeterliliklerinin-asgari-icaplarina-iliskin-53-sayili-sozlesme İNDİR