Çalışan Süre Hesaplama

Ayda kaç saat İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Sağlık Personeli hizmeti almanız gerekiyor? Hemen hesaplayın.
İŞYERİ TEHLİKE SINIFI AZ TEHLİKELİ TEHLİKELİ ÇOK TEHLİKELİ
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI - - -
İŞYERİ HEKİMİ - - -
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ - - -

Aşağıdaki tabloda tehlike sınıfına göre , işyerinde çalışan personel başına alınması gereken yasal hizmet süreleri belirtilmiştir.
İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Sürelerini Gösterir Tablo
İş Güvenliği Uzmanlığı Çalışma Süresi
( Çalışan * dk/ay )
Tam Zamanlı
( Çalışan )
Az Tehlikeli 10 1000
Tehlikeli 20 500
Çok Tehlikeli 40 250
İşyeri Hekimlerinin Çalışma Sürelerini Gösterir Tablo
İşyeri Hekimliği Çalışma Süresi
( Çalışan * dk/ay )
Tam Zamanlı
( Çalışan )
Az Tehlikeli 5 2000
Tehlikeli 10 1000
Çok Tehlikeli 15 750
Diğer Sağlık personeli hizmeti ise Çok Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde;
10-49 arası personelin bulunduğu işyerlerinde personel başına 10 Dk.
50-249 arası personelin bulunduğu işyerlerinde personel başına 15 Dk.
250 ve üzeri arası personelin bulunduğu işyerlerinde personel başına 20 Dk. olarak hesaplanacaktır.