Mühendislik ve Laboratuvar

Mühendislik ve Laboratuvar

Periyodik test ve kontrol hizmetlerimiz A tipi muayene kuruluşu olarak TS EN ISO/IEC 17020 standardına uygun , ölçüm hizmetlerimiz ise deney laboratuvarı olarak TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

Ölçüm Hizmetleri

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri
 • Gürültü Ölçümü
 • Aydınlatma (Işık Şiddeti) Ölçümü
 • Termal Konfor (Sıcaklık, Nem, Hava Akım Hızı) Ölçümü
 • Toz Ölçümü
 • Gaz Ölçümü
 • İç Ortam VOC Ölçümü
 • Dozimetrik Gürültü Ölçümü (Kişisel Maruziyet Ölçümleri)
 • Dozimetrik Toz Ölçümü (Kişisel Maruziyet Ölçümleri)
 • El, Kol, Vücut Titreşim Ölçümü (Kişisel Maruziyet Ölçümleri)
 • Gürültü Haritası
 • Toz Haritası
 • Termal Konfor Haritası
 • Aydınlatma Haritası
 • İşyeri Ortamında Ağır Metal Analizi
 • Kurşun, Cıva, Krom, Çinko, Demir vb. Analizleri

Çevre Ölçümleri

 • Baca Gazı Emisyon Ölçümü
 • SO2 Tayini
 • CO, CO2, O2 Tayini
 • NO Tayini, NO2, NOX Tayini
 • İslilik Tayini
 • Nem Tayini
 • Hız Tayini, Sıcaklık Tayini
 • Partikül Madde Tayini
 • VOC Numune Alma-GC/FID Analizi
 • Çevre Havası Toz Ölçümü
 • PM 10 Ortamda Toz Ölçümü
 • Çöken-Çevresel Toz Ölçümleri
 • Hava Kalitesi Dağılım Modellemesi
 • Çevresel Gürültü Ölçümü
 • İzne Tabi Tesisler (Sanayi Tesisleri) için Gürültü Ölçümü
 • İzne Tabi Olmayan Tesisler İçin gürültü ölçümü
 • ÇED kapsamında Akustik Rapor
 • Eğlence Yerleri (Canlı Müzik Ruhsatı) için Gürültü Ölçümü
 • İşyeri, Atölye ve İmalathaneler için Çevresel Gürültü Ölçümü (Şikayet üzerine)
 • Akustik Rapor ve Gürültü Dağılım Modellemesi
 • Mekanik Titreşim (Bina Titreşimi) Ölçümü
 • Madencilik Hava Şoku ve Yer Titreşim (Patlatma) Ölçümü