İnsan Kaynakları Politikamız

“Bir insanı kurtarmak, bütün bir insanlığı kurtarmaktır”  öz değişiyle İnsan Sağlığı ve Güvenliğini korumanın en önemli değer olduğu ilkesi ile bu alanda mücadele etmek ve başarılı olabilmek için bilimsel düşünceyi benimsemiş, yaratıcı, yeniliklere ve değişimlere açık, dinamik, sürekli kendini geliştirmeyi hedefleyen insan kaynağını istihdam etmeyi, istihdam ettiği bu kaynağın kalıcılığını ve verimliliğini sağlamayı kendine ilke edinmiştir.