Değerlerimiz ve İlkelerimiz

Değerlerimiz

 • Disiplin
 • Azim ve Kararlılık
 • Dürüstlük
 • Çağdaşlık
 • Takım çalışması
 • Vefa
 • Bilgiye saygı
 • Verimlilik

Genel İlkelerimiz

 • Yasalara uyarız.
 • Tüm insanların haysiyetine saygı gösteririz.
 • Sağlık ve güvenliği geliştiririz.
 • İşimizi dürüst ve şeffaf şekilde yürütürüz.
 • Rakiplerimiz ve paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde adil davranırız.
 • Taahhütlerimize bağlı kalırız.
 • Mülkiyete saygılıyız.
 • Çevrenin korunması için çabalarız.
 • İyi bir kurumsal vatandaş olmayı taahhüt ederiz.

Mükemmellik İlkelerimiz

 • Kendimiz için en iyisi olmaya yönelik hedefler belirler ve bunlara ulaşırız.
 • Tutkuluyuz
 • Daha ileri gitmek için hevesliyiz.
 • Disiplinliyiz, hızlı ve kararlı hareket ederiz.
 • Her zaman gelişime açığız ve kusursuz kalite için çabalarız.
 • Müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve karşılaştıkları zorlukları tam olarak anlarız.
 • Sistemli olarak kişisel becerilerimizi geliştirir, bu şekilde potansiyelimizi artırırız.
 • Etkin, akılcı ve hızlı bir şekilde hareket ederiz.
 • Gelecekte rekabetçi kalabilmek için değişimi kucaklarız.

Yenilikçilik İlkelerimiz

 • Uygulamaya koyduğumuz etkin ve az maliyetli metod ve yeniliklerle müşterilerimize maliyet avantajı sunarız.
 • Girişimci davranırız. İş Sağlığı ve Çevre Bilincinin daha geniş kitlelere ulaşması için gayret sarf ederiz.
 • Yaratıcıyız ve yeni fikirlere açığız.
 • Yetenekli ve ileri görüşlülük sahibiyiz.
 • Trendleri belirleriz.
 • Mevcut durumu her zaman sorgularız.