Danışmanlık ve Eğitim

Danışmanlık ve Eğitim
 • İşe alma ve işten çıkarma sürecinde danışmanlık desteği,
 • Fesih bildirimlerinin ve ibranamelerin düzenlenmesi,
 • Haklı, haksız, geçerli fesih usullerinin gözetimi,
 • İşverenlerin, iş güvencesi, çalışanın sadakat borcu, işverenin çalışanı gözetme borcu başta olmak üzere karşılıklı hak ve yükümlülükler bakımından aydınlatılması,
 • Meydana gelebilecek iş kazalarında işverenin yönlendirilmesi, bilirkişi raporlanın teknik olarak incelenmesi,
 • ÇSGB teftişlerine işyerinin hazırlanması, teftişe nezaret etmek ve teftiş sonrası teknik destek,
 • İdari para cezalarına itiraz sürecinde teknik destek,
 • Yasal yazışma formatlarının hazırlanması,
 • Yönetici ve çalışanların yasal hak ve yükümlülükleri konusunda eğitilmesi,
 • Çalışma koşullarının belirlenmesi, izin hakları, ücretlendirme yöntemleri vb. yasal prosedürler hakkında işverenin bilgilendirilmesi ,
 • Görev tanımlarının revizyonu
 • FA Uzmanları tarafından telefon, faks , mail vb. yolu ile 7/24 sınırsız destek