Kanunlar

 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • 6331 İs Kanunu ile Bazı Kanun ve kanun Hükmünde Karanamelerde Degişiklik
 • 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
 • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 • 5326 Sayılı Kabahatlar Kanunu
 • 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
 • 5237 Sayılı Ceza Kanunu
 • 5176 Sayılı Kamu Görevlileleri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 • 4857 Sayılı İş Kanunu
 • 3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu
 • 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu
 • 167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
 • Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
 • Türkiye İş Kurumu Hakkında Kanun
 • Türk Borçlar Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
 • Türk Borçlar Kanunu
 • Tebligat Kanunu
 • Tarım Sigortaları Kanunu
 • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
 • Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
 • Maden Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 • Kabahatler Kanunu
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 • Devlet Memurları Kanunu
 • Çocuk Koruma Kanunu
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 • Bağ-Kur Kanunu
 • 6552 – Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun
# Dosya Tipi Dosya Adı İndir
1 167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun İNDİR
2 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu İNDİR
3 Maden Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İNDİR
4 Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu İNDİR
5 3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu İNDİR
6 Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu İNDİR
7 4857 Sayılı İş Kanunu İNDİR
8 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İNDİR
9 5176 Sayılı Kamu Görevlileleri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İNDİR
10 Tarım Sigortaları Kanunu İNDİR
11 5237 Sayılı Ceza Kanunu İNDİR
12 Tebligat Kanunu İNDİR
13 5326 Sayılı Kabahatlar Kanunu İNDİR
14 Türk Borçlar Kanunu İNDİR
15 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu İNDİR
16 Türk Borçlar Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun İNDİR
17 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İNDİR
18 Türkiye İş Kurumu Hakkında Kanun İNDİR
19 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu İNDİR
20 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun İNDİR
21 6331 İs Kanunu ile Bazı Kanun ve kanun Hükmünde Karanamelerde Degişiklik İNDİR
22 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İNDİR
23 6552 – Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Dosya Galeri İNDİR
24 Bağ-Kur Kanunu İNDİR
25 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu İNDİR
26 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun İNDİR
27 Çocuk Koruma Kanunu İNDİR
28 Devlet Memurları Kanunu İNDİR
29 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İNDİR
30 Kabahatler Kanunu İNDİR