Tüzük

  • Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü
  • Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük
  • Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük
  • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlülükten Kaldırılmasına Dair Tüzük
  • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
  • Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü
  • Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürülülükten Kaldırılmasına Dair Tüzük
# Dosya Tipi Dosya Adı İndir
1 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü İNDİR
2 Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük İNDİR
3 Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük İNDİR
4 Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü İNDİR
5 Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürülülükten Kaldırılmasına Dair Tüzük İNDİR
6 Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü İNDİR