Eğitimler ve Diğer Çalışmalarımız

Eğitimler ve Diğer Çalışmalarımız
 • İş Hukuku Eğitimleri
 • Sosyal Güvenlik Hukuku Eğitimleri
 • Hijyen Eğitimleri (Belgeli)
 • Patlamadan Korunma Dökümanının Oluşturulması
 • KKD ve İş Güvenlik Levhalarının Temini
 • LPG Sorumlu Müdürlük Hizmetleri
 • İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri
 • Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme Mühendisliği
 • Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Verilmesi (MYK)
 • Teknik Bilirkişilik Hizmetleri
 • TMGD Danışmanlık Hizmetleri
   
 • Çevre Eğitimleri
  • Çevre Mevzuatı Bilgilendirme
  • Çevre Etki Boyut Değerlendirme Yöntemleri
  • Atık Yönetimi Eğitimi
  • Şantiyelerde Çevre Uygulamaları
  • Fabrikalarda Çevre Uygulamaları
    
 • İlkyardım Eğitimleri
  • İlkyardım Eğitimci Eğitimleri
  • Temel Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi
  • İşletmelerde Temel İlkyardım Becerileri
    
 • Yangın Eğitimleri
  • Yangın Nedir?
  • Yangının Sınıfları
  • LPG ve doğal gaz yangınları ve korunma usulleri
  • Bina yangın ekipleri ve görevleri
  • Yangın söndürme maddeleri
  • Yangın söndürme cihazlarının çeşitleri
  • Yangın söndürme cihazlarının kullanılması bakım ve kontrolleri
  • Yangın ihbar usulleri ve sonrası yapılacaklar
  • Yangından korunma giysileri ve teçhizatları
  • Uygulamalı canlı, alevli eğitim tatbikatı
    
 • Uygulamalı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
  • Yüksekte çalışma eğitimi
  • Kapalı alanlara giriş ve çalışma yöntemleri
  • Risk analizi eğitimi
  • Acil durumlara müdahale
  • Kaza / olay araştırma
  • Yangın eğitimi ve tatbikatı
  • Güvenli sürüş eğitimleri
  • İskele güvenliği eğitimi
  • Kilitleme etiketleme ve iş izin sistemleri eğitimi
  • Elektrik işlerinde güvenlik tedbirleri eğitimi
  • Elle kaldırma işleri eğitimi
    
 • Yönetim Sistemi Eğitimleri
  • ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme
   • Ürün kayıplarının azalması,
   • Maliyetlerin azaltılması,
   • İhracatta ve iç pazarda ürünün müşteri tarafından kolayca kabulü,
   • İhalelerde rakip firmalara göre avantaj.
  • ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi
  • ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme
   • Çevre etki ve risklerinin belirlenmesi ve kontrolü,
   • Çevre politika, amaç ve hedeflerinin başarılması, çevre yasalarına uyum,
   • Kuruluşun gelecekteki çevre sorumluluklarına yaklaşımına rehber olacak temel prensiplerin tanımlanması,
   • Kaynak Yönetimi, Atık Yönetimi.
   • Genel Çevre Bilinci Eğitimi
   • Atık Yönetimi Eğitimi
   • Çevre Mevzuatı ve Çevresel Yaptırımlar Eğitimi
   • Çevre Etki Boyut Değerlendirmesi Eğitimi
   • Çevresel Acil Durum Eğitimi
   • Şantiye ve İşletmelerde Çevre Uygulamaları Eğitimi
  • ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkikçi
  • ISO 45001 : 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Temel Bilgilendirme
   • Çalışanların ve İşletmenin sağlığını ve güvenliğini koruma altına alarak;- Performans artışı sağlamak,
   • Motivasyon ve katılımı arttırmak,
   • Maliyetleri azaltmak,
   • Üretim artışını sağlamak,
   • Karlılığı arttırmak.
  • ISO 45001 : 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İç Tetkikçi
  • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme
  • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi
  • ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Temel Bilgilendirme
  • ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu İç Tetkikçi
    
 • FA OSGB EĞİTİMLER
  • İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi
  • İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi> Sınav Öncesi Tekrar Eğitimi
  • Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi
  • Risk Değerlendirme Raporu Hazırlama Eğitimi
  • Kaza Araştırması ve Kök Sebep Analizi Eğitimi
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Eğitimi
  • ATEX Parlayıcı Patlayıcı Ortamlar Eğitimi
  • Topraklama Eğitimleri
    
 • TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ
 • ELEKTRİK, MADEN VB. SEKTÖREL EĞİTİMLER
 • İLKYARDIM EĞİTİMİ
 • YANGIN VE ACİL DURUMLAR EĞİTİMİ
 • YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ
 • KAPALI ALANLARDA ÇALIŞMA EĞİTİMİ
 • GÜVENLİ SÜRÜŞ EĞİTİMLERİ
 • ÇEVRE EĞİTİMLERİ