İş Sağlığı (Ambulans ve Mobil Sağlık)

İş Sağlığı (Ambulans ve Mobil Sağlık)
 • Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporu
 • Akciğer Grafisi (35*35)
 • Solunum Fonksiyon Testi
 • Odyometri
 • Portör Muayenesi (Portör taraması için yapılacak tetkikler şunlardır)
 • Akciğer grafisi ( tüberküloz yönünden en az yılda bir)
 • Gaita kültürü ( salmonella ve shıgella yönünden en az yılda bir )
 • Dışkının mikroskobik incelenmesi ( entamoeba,histolytica kistleri giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden altı ayda bir )
 • Boğaz ve burun kültürü (staphylococcus aureus yönünden en az yılda bir )
 • HBs Ag (Sarılık Taraması)
 • Anti HBs
 • Tam Kan ( 18 Parametre )
 • Tam İdrar Tahlili
 • İdrarda Kurşun
 • İdrarda Fenol
 • İdrarda Hippürik Asit
 • Kanda Kurşun
 • Kan Grubu
 • Karaciğer Fonksiyon Testleri
 • HCV
 • HIV Testi
 • EKG
 • Koruyucu Aşılar
 • Göz Muayenesi ( Bilgisayarlı )